Internetannonseringen ökade med 23 procent Q4 2005
BY ON Feb 21, 2006
0

Institutet för reklam och mediestatistik har släppt en ny rapport om utvecklingen på reklammarknaden under det fjärde kvartalet 2005. Värt att notera är att internetannonseringen ökade med 23 procent under fjärde kvartalet i jämförelse med samma period 2004. En allt starkare konjunktur ger skjuts åt annonsmarknaden som fortsätter att växa i det fjärde kvartalet 2005. […]

Institutet för reklam och mediestatistik har släppt en ny rapport om utvecklingen på reklammarknaden under det fjärde kvartalet 2005. Värt att notera är att internetannonseringen ökade med 23 procent under fjärde kvartalet i jämförelse med samma period 2004.

En allt starkare konjunktur ger skjuts åt annonsmarknaden som fortsätter att växa i det fjärde kvartalet 2005. De flesta mediekategorierna visar positiv tillväxt och starkast utveckling uppvisar internetannonseringen som ökar med 23 procent i förhållande till fjärde kvartalet 2004. Totalt ökade mediemarknaden med 6 procent under perioden och omsättningen uppgick till drygt 8 miljarder kronor. Ackumulerat för fyra kvartal uppvisar mediemarknaden en ökning med 7 procent jämfört med föregående år, vilket är nära 1,8 miljarder mer än vad som investerades i medieinköp under år 2004. Sammantaget uppgick medieinvesteringarna till drygt 27 miljarder kronor under 2005.

Det skulle vara intressant att veta hur mycket sökmarknadsföringen växte under fjärde kvartalet. Är det någon som vet siffran?

About the author
Urban Lindstedt
Urban Lindstedt är journalist och författare med en passion för e-handel, yoga och fotboll. Han driver kunskapshuben Uppkopplat för att han aldrig slutar att fascineras av den digitala utvecklingen. Kunskap och nyfikenhet är nyckeln för att lyckas i den digitala världen. Urban skriver, föreläser och konsultar inom e-handel, digitala strategier och digital marknadsföring. Han bor i Stockholm.