Metro satsar på medborgarjournalister

Metro startar 26 sajter, en för varje kommun i Stockholms län, som ska fyllas med artiklar från 50 till 60 ”medborgarjournalister”. Det blir ingen traditionell lön utan medarbetarna betalas efter hur populära deras artiklar blir.

Tanken är att vi ska testa en mer journalistisk läsarmedverkan. Vi ska göra kommunvisa Metro-sajter, i första hand i Stockholms ytterområden som ligger i medieskugga. Mitt i kommer på tisdagarna i Haninge annars är det tyst. Där finns definitivt en läsarlucka, möjligen också en kommersiell, säger Sakari Pitkänen, chefredaktör på Metro till Dagens Media.

Dålig gratisjournalistik eller ett närmande till läsarna, allt handlar om genomförandet. Jag har själv funderat på att starta något liknande. Rätt genomfört kan det definitivt förändra medielandskapet på samma sätt om OhmyNews förändrade landskapet i Sydkorea.

5 thoughts on “Metro satsar på medborgarjournalister

  1. Snicksnack. Det här handlar om att få ut mer reklam och fylla ut med gratis innehåll emellan. Ganska genomskinligt.

  2. All kommersiell journalistik handlar om att sälja reklam. Naturligtvis vill Metro tjäna pengar, men gör de detta på rätt sätt kan faktiskt kommuner som saknar mediabevakning få det.

  3. Hålla verkligen med Urban på det här. Jag bodde i Sollentuna/Stockholm för 25 år och såg hur dåligt lokalla nyhetsbevakning var. Flytade till Nortälje 8 år sen och ser hur bra lokalla reportage kan vara (trotts (c) märke) på lokalla tidningen. Att Metro användar sig av medborgar journalisterna för mig kan bara innebär att Stockholmare kommer få en lokal reportage värd namnet.

  4. Det här tror jag faktiskt har en liten grund i bloggosfärens frammarsch. Folk börjar inse att många fler än journalister kan skriva bra och intressant och därtill mycket billigare. Så tacka bloggosfären för Metros idé!

  5. […] Lite spännande är att Metro tänker sig att lansera en “nästan” community-baserad tjänst, där de tänker sig att läsarna hjälper till att skriva lokala nyheter i 26 regioner i stokholmstrakten. De verkar dock tänka sig ett system där de som tillåts skriva ges en snabbkurs i journalistik, och att det bara är ett fåtal personer som kan skriva på varje sajt. Jag hade nog använt dessa personer som “moderatorer” och låtit “alla” skriva, men det kanske blir så det kommer att fungera om många kommer att skicka in nyhetstips. Det går att läsa om Metros lansering hos Dagens media; Uppkopplat och den tekniska chefen på DN.se har också kommenterat. […]

Comments are closed.