One thought on “Sveriges enda heltidsbloggare?

  1. På heltid kanske hon är den ende. Men förutom alla tidningars bloggare bloggar ju Bengt (Frihetens vingar) på en blogg i sitt jobb.
    Och jag utvecklar och jobbar med bloggande på jobbet. Och det finns väl rätt många som ägnar del av sin arbetstid just åt bloggande på olika sätt. Så det är på väg.
    Om det är bra eller dåligt däremot är ju frågan.

Comments are closed.