IRM reviderar upp annonsprognosen
BY ON Jun 15, 2006
0

Den starka konjunkturen gör att Institutet för reklam- och mediestatistik reviderar upp sin prognos för tillväxten på annonsmarknaden från 6,5 till 8,8 procent under 2006. Under 2007 bromsas tillväxten upp till 5 procent. När det gäller internet handlar tillväxten för 2006 och 2007 det om tvåsiffriga tillväxtal. Martin Jönsson på Svd ger mer detaljerade uppgifter […]

Prognos över mediemarknaden 2000-2007

Den starka konjunkturen gör att Institutet för reklam- och mediestatistik reviderar upp sin prognos för tillväxten på annonsmarknaden från 6,5 till 8,8 procent under 2006. Under 2007 bromsas tillväxten upp till 5 procent.

När det gäller internet handlar tillväxten för 2006 och 2007 det om tvåsiffriga tillväxtal. Martin Jönsson på Svd ger mer detaljerade uppgifter än IRMs pessmeddelande:

Totalt ökar webbreklamen i år med 44 procent, enligt IRM. Bannerannonsering och andra samarbeten, framför allt på de stora mediesajterna, ökar med nära 30 procent, medan sökordsmarknadsföringen snudd på fyrdubblas. Även om man tar hänsyn till det faktum att annonseringen på Google i Sverige nu räknas med för första gången är tillväxttakten den högsta av de olika reklamkategorierna.

About the author
Urban Lindstedt
Urban Lindstedt är journalist och författare med en passion för e-handel, yoga och fotboll. Han driver kunskapshuben Uppkopplat för att han aldrig slutar att fascineras av den digitala utvecklingen. Kunskap och nyfikenhet är nyckeln för att lyckas i den digitala världen. Urban skriver, föreläser och konsultar inom e-handel, digitala strategier och digital marknadsföring. Han bor i Stockholm.