Mycket godis i WordPress senaste

Om ni inte redan använder bloggverktyget WordPress, förra versionen laddades ner över 1,9 miljoner gånger, så är den senaste versionen en god anledning att byta. De har jobbat mycket med att förenkla och förbättra administrationsgränssnittet.