Jag har köpt katalogernas katalog
BY ON Okt 5, 2008
33

1993 började Rickard Schoultz på KTHNOC att samla länkar från det som då var ett ganska begränsat antal svenska webbsajter som en ”framsida” till den svenska webben. Detta var samma år som Yahoo skapades på ett campusområde i USA och två år innan Googles grundare Larry Page och Sergey Brin möttes för första gången på […]

1993 började Rickard Schoultz på KTHNOC att samla länkar från det som då var ett ganska begränsat antal svenska webbsajter som en ”framsida” till den svenska webben. Detta var samma år som Yahoo skapades på ett campusområde i USA och två år innan Googles grundare Larry Page och Sergey Brin möttes för första gången på Stanford University.

Den första utvecklingen av Svenska Webbplatser skedde med pengar från KK-stiftelsen. Senare finansierade SUNET i stor omfattning webbkatalogen. Men den drevs hela tiden av personal från KTHNOC.

När jag började arbeta på tidningen Internetworld år 2000 hade alla tidningar med självaktning reportage om supersurfare hos svenska Yahoo som letade hemsidor hela dagarna. Två år tidigare hade sökmotorn Google lanserats. Helt utan en affärsidé men driven av visionen om att göra all världens information tillgänglig.

I kölvattnet av att luften pös ur it-bubblan lades svenska Yahoo ner. Men Svenska Webbplatser tuffade på ända tills SUNET valde att låta den svenska akademiska datanätverket skötas av en kommersiell aktör. Nu vill ingen riktigt kännas vid katalogen längre.

Google hade sedan länge tagit över funktionen att hjälpa svenskarna att hitta information på ett allt större internet. Föregångaren Altavista köptes av Yahoo för att sedan leva ett liv utan eget index i skymundan.

Under våren försökte KTH Holding sälja katalogen till de större mediehusen i Sverige, men ingen var beredd att betala vad KTH Holding ville ha.

Istället kom jag Urban Lindstedt och två erfarna entreprenörer Magnus Berg och Peter Ekmark in på banan. Peter och Magnus grundade Itesco. Vi har nu tagit över 51 procent av aktierna i bolaget som äger katalogen och KTH Holding sitter kvar med 49 procent.

Vi går in med egna pengar i projektet och planen är att genomföra en mild kommersialisering av katalogen. Det kommer att göras varsamt då vi är väl medvetna om att vi fått ett stycke internethistoria att vårda och utveckla. Det handlar om att ta fram nya produkter för de som är med i katalogen. Det kommer att fortsätta att vara gratis att vara med i katalogen, men det ska gå att betala för snabbare hantering och bättre synlighet.

Vi vill tjäna pengar för att kunna utveckla katalogen till att åter stå i centrum för det svenska internet. Den stora fördelen med Katalogen är att alla dagens 60 000 länkar är granskade av människor. Systemet skannas regelbundet av i jakt på döda länkar. När Google rankar ett företag nummer ett på ett sökord har inga mänskliga ögon granskat hemsidan. När Katalogen lägger upp en länk har alltid en person kontrollerat sidan och om innehållet skulle förändras kan alltid en besökare anmäla länken till vår personal.

Vi vill blåsa ny kraft i Katalogen och göra den till det svenska Yahoo aldrig fick bli. En viktig samlingspunkt för information i Sverige. Den officiella webbkatalogen helt enkelt. Eftersom jag tror på öppenhet och älskar bloggar tänker jag hålla er underrättade om vad som händer.

Alla idéer om hur vi kan utveckla katalogen mottages tacksamt.

About the author
Urban Lindstedt
Urban Lindstedt är journalist och författare med en passion för e-handel, yoga och fotboll. Han driver kunskapshuben Uppkopplat för att han aldrig slutar att fascineras av den digitala utvecklingen. Kunskap och nyfikenhet är nyckeln för att lyckas i den digitala världen. Urban skriver, föreläser och konsultar inom e-handel, digitala strategier och digital marknadsföring. Han bor i Stockholm.