GDPR för e-handlare – hot eller möjlighet

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddförordningen (GDPR) i kraft och ersätter dagens personuppgiftslag, PUL. GDPR innebär utökade skyldigheter för den som behandlar personuppgifter att dokumentera behandlingen och att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
 
I detta kostnadsfria webinar den 25 oktober kl 10:00-11:00 tar vi upp:

 • Vad är GDPR?
 • Vad krävs av dig som e-handlare för att följa den nya lagstiftningen och undvika sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner Euro eller 4 procent av din globala omsättning?
 • Hur kommer GDPR påverka kundresan och vad du kommer även framöver kunna göra med dina kunders uppgifter?
 • Vad betyder alla nya begrepp som till exempel personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsbiträdesavtal och dataskyddsombud?
 • Helt enkelt: är du redo för GDPR? Och hur kan du vända detta hot till en möjlighet som kan skapa nya affärer och större trygghet för dina kunder?
 •  
  Anmäl dig till vårt webinar idag, och se till att du är redo i tid för GDPR.
   
  Webinaret modereras av Urban Lindstedt och presentatörer är Christer Johansson, jurist, och Christer Pettersson, E-commerce manager, båda från Arvato, ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster på 22 marknader.