Statistik om e-handel

Det finns mycket bra statistik om e-handel som är bra underlag för att planera din framtida e-handel. Statistiken täcker framförallt b2c e-handel.

Statistiken om e-handeln till konsumenter visar att e-handeln fortfarande bara stod för 7,7 procent av detaljhandeln i Sverige 2016, men exkluderas livsmedelshandeln blir andelen 13,6 procent, enligt rapporten E-barometern 2016.

Den helt dominerande, men för vanliga konsumenter rätt anonyma e-handeln, är business to business – B2B. Nästan vart fjärde företag tog emot beställningar på sin webbplats, enligt SCB nya rapport Företagens användning av IT 2015. Och 44 procent av företagen beställde varor via nätet. SCB räknar e-handel som beställningar av varor som sker via en hemsida eller via automatiserat informationsutbyte (EDI).

De siffror om e-handel som sprids i media ger en helt felaktig bild av hur omfattande e-handel i Sverige är. När HUI räknar fram en omsättning på drygt 50,1 miljarder kronor 2015 finns inte B2B-affärerna med och inte heller resebranschen eller event. Två av de största e-handelssegmenten.

Olika e-handelssegment växer olika fort, enligt rapporten E-barometern 2015.

E-handel är vanligast bland de största företagen med 250 anställda eller fler där 39 procent tagit emot beställningar  via webbplats och bland företag med 50-249 anställda är andelen 31 procent.

Bland företag med 10 anställda eller fler kommer ca 18 procent av omsättningen via e-handel. Varav lite drygt 7 procent av företagens omsättning kommer från e-handel via en hemsida och drygt 11 procent via automatiserat informationsutbyte (såsom EDI).

 

Statistikkällor för e-handel

Privatpersoners användning av datorer och internet 2015

Företagens användning av IT 2015

E-barometern av Postnord och Handelns utredningsinstitut

Dibs Payment Services

Brings E-handelsrapport 2014

Företag till konsumenter – B2C
Fenomenet med företag som säljer direkt till vanliga konsumenter, business to consumer, via webbutiker kom till Sverige i slutat av 1990-talet. Flera av de största e-handelsbolagen som säljer till vanliga konsumenter är ursprungligen postorderföretag som framgångsrikt tagit steget ut på webben.

Idag handlar 35 procent av svenskarna i åldrarna 18-79 år på nätet varje månad, enligt E-barometern 2014. I åldrarna 30-49 år handlar 48 procent minst en gång i månaden på nätet.

Konsument till konsument – C2C
En av de verkligt stora förändringarna inom handel som kom med internet är att konsumenter i allt större utsträckning säljer varor till konsumenter, consumer to consumer – C2C. På Blocket säljer både privatpersoner och företag till vanliga konsumenter. Med  tre miljoner unika besökare i veckan och över 400 000 aktiva annonser var värdet på allt som annonseras ut på Blocket 467 miljarder kronor under 2014, mer än någon annan e-handelssajt i Sverige. Antalet besökare och de låga annonspriserna gör Blocket till ett billigt sätt att marknadsföra produkterna i sin vanliga e-butik eller fysiska butik. Det finns en rad Blocket-kopior, men ingen har kommit i närheten av Blockets storlek.

Den andra stora c2c-aktören i Sverige är auktionssajten Tradera som köptes av den amerikanska e-handelssajten Ebay i april 2006. Tradera har runt en miljon unika besökare i veckan och 800 000 aktiva auktioner per dag. På Tradera finns det i ännu större utsträckning än på Blocket professionella säljare som använder sig av Tradera som plattform att sälja till privatpersoner.
Genom att arbeta på plattformar som Blocket och Tradera slipper företag att arbeta på att driva trafik till butiken eftersom besökarna redan finns där.

One thought on “Statistik om e-handel

Lämna ett svar