Lista: Sveriges mest framgångsrika e-handelsplattformar

Svenska e-handelsplattformar uppvisade en tillväxt på 16 procent förra året. Mycket tyder på att konkurrensen hårdnar på den starkt fragmentiserade marknaden.

E-handelsleverantörerna växer i takt med att svensk e-handel utvecklas. Marknaden för e-handelsplattformar i Sverige är tudelad. Hybris svenska dotterbolag har fördubblat sin omsättning och nio leverantörer visar på tvåsiffriga tillväxttal, medan en handfull större aktörer tappar kraftigt i omsättning.

Uppkopplat har granskat senaste boksluten hos de 21 e-handelsplattformar som har svenska bokslut och omsätter mer än fyra miljoner kronor. Många av bolagen har också konsultverksamhet vilket gör att all omsättning i praktiken inte handlar om licenser för e-handelsplattformar.  Svenska e-handlare använder dock både utländska och open source-plattformar. Närmare bestämt 56 olika kommersiella och 13 open source-plattformar, enligt analystjänsten E-handelsindex.

Lär dig mer: Beställ online-kursen ”Så väljer du e-handelsplattform” av Urban Lindstedt

Det händer mycket på den svenska marknaden för e-handelsplattformar just nu. I somras köpte it-konsulterna Ninetech upp plattformen SiteDirect som också är Magento-konsulter. Plattformen Litium tar in 28 miljoner kronor i kapital för att utveckla sin plattform och marknadsföring. Magento-konsulten Vaimo bygger allianser i Asien samtidigt som utländska aktörer som Demandware är mycket aktiva på den svenska marknaden.

Snabbast tillväxt förra året hade Hybris svenska dotterbolag med en tillväxt på 114 procent till 81,5 miljoner kronor. Tyska Hybris, som främst arbetar mot större e-handlare, har varit mycket synlig på den svenska marknaden. Nästa år går det inte att se plattformens utveckling eftersom det svenska dotterbolaget gick samman med affärssystemet SAP i somras. Båda analytikerna Forrester och Gartner utnämnde Hybris till ledande inom sitt område förra året.

Uppdatering: Episerver Commerce som kanske är en av de starkas lysande stjärnorna bland svenska e-handelsplattformar listas inte sammanställningen, eftersom större delen av deras omsättning kommer från cms. Episevrver är det största kommersiella publiceringsverktyget på den nordiska marknaden.

Många e-handelsplattformar i Sverige uppvisar hög tillväxt.
Många e-handelsplattformar i Sverige uppvisar hög tillväxt.

Uppdatering: Omskrivna Tictail, med 85 000 nätbutiker och New York-kontor, som i somras tog in 190 miljoner kronor i nytt kapital hade den blygsamma nettoomsättning 793 480 kronor i sitt senaste bokslut. Större delen av deras omsättning på nio miljoner kronor handlar om aktiverat arbete för egen räkning, dvs investeringar som tagits upp i balansräkningen och därmed påverkar omsättningen.

Förra årets etta, Jetshop, uppvisade en blygsam tillväxt på 7,1 procent till 61,4 miljoner kronor. Vinsten påverkades negativt (-6,4 miljoner kr) av köpet av annonsteknikbolaget Keycrunch. Men den blygsamma tillväxten beror i huvudsak på att Jetshop förra året gick från att intäktsföra allt vid fakturering till att dela upp intäkterna på tolv månader för alla avtal som löper årsvis.

–Det blev rätt dramatiska effekter på pappret under omställningen. Från och med 2015 så minskar effekten för alla avtalsintäkter, och 2016 är effekten helt borta. Vi kommer därmed redovisa betydligt roligare tillväxt- och resultatsiffror från och med 2015, säger Christian Zanders, vd på Jetshop till Uppkopplat.

Zanders hävdar att Jetshop lägger mer pengar på utveckling än någon annan svensk e-handelsplattform.

E-handelsbranschen popgeni
Tvån i tillväxtligan kom Panagora som växte med 32 procent till 23,6 miljoner kronor i omsättning. Vinstmarginalen på 11 procent är inte heller något att skämmas för. Långsiktiga kundrelationer till framgångsrika e-handelsbolag som Sneakersnstuff, Caliroots och Babyshop är den viktigaste förklaringen, enligt vd-n Moon-Suck Song. Dessutom börjar mer traditionella retail-bolag att hitta Panagora.

–Vi jobbar aktivt med att hjälpa dem nå sina kvantitativa och kvalitativa mål. Jag tror att vårt ”val” av kunder gör att vi kan växa på sikt med lojala kunder, säger han.

Moon-Suck Song tror att konkurrensen kommer att öka mellan plattformarna, men han vänder sig mot synsättet att e-handel är en plattformsfråga:

– Det är en ”myt” att en magisk plattform garanterar en ecommerce saga. Panagora är e-handelns motsvarighet till ett litet independent skivbolag som har en näsa för att identifiera kommande artister som ”slår”. Våra kunder kan fokusera på att köpa in varor och ta hand om sina kunder. Precis som ett skivbolag låter vi våra artister vara kreativa och vi sköter det praktiska.

Mest lönsamma ligger i Säffle
Plattformarna är geografiskt väl spridda över landet. Jetshop sitter i Göteborg, Textalk i Mölndal, Panagora i Stockholm och Sveriges lönsammaste e-handelsplattform Askås i Säffle. Askås som i princip växte med marknaden var med en vinstmarginal på 35 procent den lönsammaste e-handelsplattformen i Sverige.

– Att vi har en god lönsamhet ser jag som ett kvitto på att vi har rätt fokus, och att vi tillsammans med våra kunder utvecklar goda affärer, säger Jonas Askås, vd på Askås.

En del av framgången är att Askås alltid har fokuserat på mellansegmentet av företag. Av dem går det att ta betalt utan att själva försäljningsprocessen behöver ta år. Deras fokus handlar att bygga en bred plattform med många funktioner för att göra det enkelt för e-handlaren. De har också många större framgångsrika e-handlare som kunder, exempelvis Gymgrossisten, Furniturebox, Hobbex och Bagerhead.

– Vi ser att det utvecklas en stor mängd ”add-ons” och kringtjänster vilket gör tillvaron som e-handlare komplicerad. Här är vår fasta tro att vi som plattformsleverantör skall fortsätta att utvecklas på bredden och inte göra det nödvändigt att ha en så stor mängd av leverantörer för funktioner och tjänster som kan och bör finnas i plattformen, säger Jonas Askås.

Lönsamhet e-handelsleverantörer
Lönsamheten varierar bland e-handelsplattformar i Sverige.

Många plattformar uppvisar hög tillväxt eftersom det finns en stark efterfrågan. Samtidigt utmanas svenska plattformar av allt populärare open source-plattformar som Magento och WooCommerce. Analysverktyget Google Trends visar att intresset för WooCommerce matchar intresset för Magento. Att det amerikanska WordPress-bolaget Automatic i maj köpte bolaget bakom WooCommerce har ytterligare stärkt WooCommerce på marknaden. Det lär bara vara en tidsfråga innan Automatic släpper en kommersiell variant av WooCommerce som en självständig e-handelsplattform.

Utländsk konkurrens
Utländska aktörer som Demandware är också aktiva på den svenska marknaden. Finska Vilkas Gruppen, kanadensiska Shopify och tyska ePages har också en del svenska kunder.

– Vi ser även att våra främsta utmanare är utomnordiska kollegor vilket sannolikt kommer bidra till ett ökat behov av produktutveckling, säger Christian Zander på Jetshop.

Flera plattformsföretag som Wipcore och Sitedirect har även börjat konsulta kring plattformar som Episerver respektive Magento vid sidan om sina egna plattformar. Även Nordisk E-handel erbjuder idag Magento vid sidan om sin egen plattform. Litium har istället gjort sig av med konsultverksamheten för att bli ett renodlat produktbolag. Litiums omställning har påverkat resultatet och omsättningen. Det är med bakgrund i den ökande konkurrensen som man ska se Litiums kapitalanskaffning på 28 miljoner kronor till produktutveckling och marknadsföring. Molnbaserad rätt paketerad e-handeln är deras recept för framtida tillväxt och det finns ambitioner att växa utanför Sverige och Norge.

–Vi ser norra Europa som vår marknad, säger Christian Rosendahl, vd på Litium.

En motsatt resa gör konsultbolaget Ninetech som i somras köpte plattformsföretaget Sitedirect. Annars har uppköp varit ovanliga på den svenska e-handelsmarknaden. Det har visat sig vara svårt att integrera två tekniska plattformar. Det är tveksamt om Jetshops köp av E-butik var någon större framgång.

I en rapport i början av året förutsåg Swedbank att e-handeln kommer att stå för 37 procent av detaljhandeln år 2024. De flesta företag som säljer tjänster eller produkter till företag eller privatpersoner kommer att investera i e-handel de närmaste åren.

För plattformarna gäller det både att utvecklas tekniskt i takt med kraven från kunderna, men också paketring och service är viktig för att ta marknadsandelar. Kommersiella plattformar kan räkna med ökad konkurrens från utlandet och från open source-sidan.

Många plattformar har haft en god lönsamhet på en växande marknad. Men frågan är om inte vi närmar oss en punkt där det behövs en omsättning på +20 miljoner kronor för att klara av att produktutveckla i takt med större utländska aktörer? För mindre plattformar borde specialisering på särskilda branscher vara en framkomlig väg. Eller kanske köpas av större konsulter som vill arbeta med egna plattformar.

Vill du lära dig mer. Beställ online-kursen ”Så väljer du e-handelsplattform” av Urban Lindstedt

Uppdatering: Urvalet av e-handelsplattformar. Uppkopplat har valt att redovisa resultat från svenska e-handelsleverantörer som omsätter mer än 4 miljoner kronor på i huvudsak sin e-handelsplattform. Därför faller större plattformar som IBM, Microsoft och Episerver bort då de inte särredovisar intäkterna från sina e-handelsplattformar. Populära utländska plattformar som Shopify och Epages faller också bort.