Internet ökade med 20 procent Q1 2008

Reklamstatistik Sveriges Mediebyråer

Internetannonseringen som går via mediebyråer ökade med 20 procent under första kvartalet 2008. Internet är det annonsmedium som ökar mest, enligt statistisk från organisationen Sveriges Mediebyråer. All reklam som går via mediebyråer ökade med 6,4 procent under samma period. Internet är den tredje största reklamkategorin hos efter TV och Dagspress storstad.
– Internet är för många kunder nu huvudmedia för flera kampanjer, Per Rosvall, VD för Sveriges Mediebyråer.
Tillväxten inom internetreklamen har dock mattats av om man jämför med Q1 2007.